Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten op de op deze website voorgestelde documenten en de hiervoor gecreëerde elementen zijn eigendom van NMC, waarbij, met uitzondering van van de toegang voor consultatieve doeleinden op deze site, volstrekt geen andere licenties of rechten worden verleend. In het bijzonder blijven de merknamen en de andere intellectuele eigendomsrechten eigendom van NMC. Het kopiëren van alle op deze site gepubliceerde documenten is uitsluitend toegestaan voor persoonlijk en privégebruik, waarbij de reproductie respectievelijk het gebruik voor andere doeleinden uitdrukkelijk is verboden.

De door de bezoekers van de website achtergelaten gegevens moeten exact en geoorloofd zijn en mogen geen invloed hebben op de belangen van derde partijen. Alle op deze website genoemde personen kunnen hun recht op inzage, wijziging, correctie of uitwissing van de gegevens op het bovengenoemd adres gebruiken.